izdajatelj

VBH Holding GmbH, Siemensstraße 38, 70825 Korntal-Münchingen
Tel 0 71 50 / 15-0,Telefax 0 71 50 / 15-315
eMail: info@vbh.de, Registrsko sodišče: občinsko sodišče Kranj
Handelsregisternummer: HRB 759447
Umsatzsteuerident.-Nr.:DE307881819
Member of the Ascalon Group

upravni odbor/predsedstvo

Victor Trenev, Andrzej Wyszogrodzki, John Smits, Devrim Gürtuna

izključitev odgovornosti

Po nemški zakonodaji je s sodbo maja 1998 Hamburško sodišče presodilo da je oglaševalec spletne strani odgovoren za vsebino. Tej odgovornosti pa se oglaševalec izogne v primeru , če se izrecno distancira od navedene vsebine. Sledeče velja za vse spletne povezave: poudarili bi radi, da v nobenem primeru nimamo vpliva na spletne povezave, na obliko, možne kršitve veljavnega prava (blagovne znamke in avtorske pravice) in vsebino spletnih povezav. Zaradi tega izrecno poudarjamo da nimamo vpliva na spletne povezave in na njihovo vsebino na naši spletni strani in da njihova vsebina ni naša. Ta izjava se nanaša na vse spletne povezave na naši spletni strani in na vso vsebino teh spletnih strani, ter na vse zaščitne znake in spletne povezave sooblikovalcev. To upoštevajte pri branju in uporabi teh spletnih povezav.


Prijava


.
Preprost način za pridobitev oznake CE
za okna in zunanja vrata
CE-fix

Že od 1.februarja 2010 je v veljavi zakonodaja ki predpisuje za okana in vhodna vrata obvezno CE označevanje. To povzroča proizvajalcem dodatne napore. Zato si je VBH zadala poiskati enostavno in hitro rešitev za celotno branžo. Skupaj z renomiranim inštitutom (ift-Rosenheim) je za označevanje oken in vrat, VBH razvila za uporabnike prijazno spletno rešitev.

Za osnovo je VBH naredila v ift Rosenheimu stotine preizkusov. Tako imajo uporabniki preko VBH spletne platforme možnost dostopa do preko miljon konstrukcij oken in vrat z različnimi okovji, tesnili, odkapniki, različnimi geometrijami itd.


Konstrukcije z nadstandardnimi dimenzijami?

Brez problema! Imamo ustrezna prizkusna poročila z ustrezno dokumentacijo.


Uw-vrednost / Rw-vrednost?

V našem strokovnem modusu si lahko venomer pridobite izkaznice in izračune toplotne in zvočne izolativnosti.


Koga zavezuje CE označevanje?

Po prilogi ZA.3 („CE-Označevanje in številčenje“) po Slovenskem Standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010 leži odgovornost CE-označevanja na proizvajalcu oziroma njegovi evropski podružnici, ki ga zastopa. Proizvajalec je po tovrstni zakonodaji in teh smernicah za gradbene proizvode vsagdo, ki te izdelke proizvede in jih da na trg.


Kdo mi lahko pomaga?

VBH! Tukaj smo na razpolago kompetentni sistemski svetovalci. Sistemski svetovalci vam pomagajo pri podrobnih vprašanjih glede Uredb za izdelke v gradbeništvu, CE označevanju, glede norm za energetsko učinkovitost (EnEV) itd. Nadalje boste lahko dobili informacijo za izboljšanje sistemske varnosti vaše konstrukcije. Sistemskega svetovalca lahko dosežete preko vašega lokalnega CE svetovalca ali pa direktno na brezplačni liniji 04 50 23 110


Normativne podlage

Z uvedbo Uredbe za izdelke s področja gradbeništva v vseh članicah EU, obstaja enaka zakonska podlaga. Uredbe za izdelke s področja gradbeništva formulirajo bistvene zahteve za gradbene izdelke, ki se vgrajujejo v zgradbe. Te zahteve in drugi ukrepi usklajenih norm se bodo skupaj uveljavili. Usklajene norme za izdelke EN 14351-1:2006+A1 opisujejo primere lastnosti za okna in vrata brez lastnosti ki se nanašajo na zaščito pred ognjem in tesnenjem dima.


Kaj je CE-Označevanje?

S CE Oznako se proizvajalec obveže k lastni odgovornosti, da njegovi proizvodi ustrezajo zahtevanim EU smernicam in izdelčnim normam EN 14351-1:2006+A1:2010 .
01.11.2013

Info Bauproduktenverordnung

Seit 01.07.2013 gilt nun die neue Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) für alle Hersteller von Bauprodukten, und somit auch für Fenster- und Türhersteller. Diese bildet die rechtliche Grundlage der CE-Kennzeichnung....

mehr